Wystawianie faktury

Aby wystawić nową fakturę, wejdź do zakładki Fakturowanie->Faktury i kliknij Nowa faktura oraz wybierz rodzaj faktury do wystawienia:

  • faktura VAT
  • faktura VAT marża
  • faktura VAT odwrotne obciążenie
  • faktura VAT metoda kasowa
  • faktura bez VAT.

Nową fakturę możesz też wystawić z zakładki Kontrahenci.kontrahenci wystaw fakturę

Następnie uzupełnij dane faktury.

panel online nowa faktura

Jeśli wystawiasz fakturę po raz pierwszy, sprawdź Ustawienia, aby uzupełnić podstawowe parametry.

Po wypełnieniu formularza należy zatwierdzić fakturę klikając Zatwierdź fakturę. Zatwierdzona faktura, jest gotowa do przekazania do biura podatkowego. Po zaksięgowaniu faktura otrzymuje status Zaksięgowana i pojawia się na liście faktur.

Jeśli chcesz zmienić dane na fakturze, kliknij Cofnij zatwierdzenie, a następnie wprowadź zmiany. Następnie ponownie zatwierdź fakturę.

Uwaga!

Nie możesz cofnąć zatwierdzenia jeśli faktura została już pobrana i zaksięgowana przez biuro podatkowe.

Możesz wysłać gotową fakturę do kontrahenta klikając w Akcje -> Wyślij jako:

  • załącznik wiadomości
  • link do pobrania.

Aby wydrukować gotową fakturę, kliknij Pobierz. Zapisz plik PDF w wybranej lokalizacji, a następnie wydrukuj.

Wystaw ponownie

Jeśli wystawiasz co miesiąc podobne faktury możesz skorzystać z funkcji Wystaw ponownie.

panel online wystaw ponownie

Pozwoli Ci to wystawić nową fakturę na podstawie już wcześniej wystawionej faktury. Wszystkie dane z poprzedniej faktury są kopiowane oprócz dat i numeru. Możesz zmienić dowolny element faktury i na koniec zatwierdzić.

Jeśli wystawiasz takie same faktury w określonych odstępach czasu np. co miesiąc, możesz skorzystać z funkcji Faktury automatyczne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły