Przydatne skróty klawiszowe

Tabela skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe ułatwiają i przyspieszają pracę przy weryfikacji i zatwierdzaniu faktur. Dzięki nim faktury można zatwierdzać bez korzystania z myszy. Większość skrótów ma zastosowanie w oknie zatwierdzania faktury.

<Ctrl+Q> lub <Ctrl+1>przy otwartym oknie faktury otwiera podgląd skanu w przeglądarce Mobevo Reader (z poziomu programu księgowego)
<Ctrl+End>zatwierdza dane i zamyka okno
<Ctrl+Enter>zatwierdza dane i otwiera kolejne okno
<Esc>anuluje edycję faktury – zamyka okno bez zapisywania
<Ctrl+0>dzieli wybrany rekord w obszarze Pozycje szczegółowe na pół (w przypadku faktur paliwowych)
<Ctrl+Alt+3>dzieli wybrany rekord w obszarze Pozycje szczegółowe na zasadzie odejmowania wpisanej kwoty (w przypadku 2 rodzajów kosztów)
<Ctrl+Insert>dodaje nowy wiersz w obszarze Pozycje szczegółowe (w przypadku kilku rodzajów kosztów)
<Ctrl+Delete>usuwa wybrany wiersz w obszarze Pozycje szczegółowe
<Ctrl+N>dodaje nowego kontrahenta
<Ctrl+M>dodaje nową kategorie
<Tab>przechodzi pomiędzy poszczególnymi polami
<Shift+Tab>przechodzi pomiędzy poszczególnymi polami wstecz
<Ctrl+↑> lub <Ctrl+↓>przewija podglądu skanu w górę lub w dół
<Space>otwiera listę wyboru wartości pola
<Ctrl+G>pobiera dane kontrahenta z GUS (w oknie dodawania nowego kontrahenta)
<Ctrl+J>sprawdza status VAT kontrahenta (w oknie dodawania nowego kontrahenta)
<Ctrl+E>sprawdza status VIES kontrahenta (w oknie dodawania nowego kontrahenta)
<Ctrl+R>pobiera dane kontrahenta z VIES (w oknie dodawania nowego kontrahenta)
<F5>w obrębie całego programu pobiera dokumenty i/lub odświeża dane
<F1>w obrębie całego programu uruchamia stronę pomoc.mobevo.pl
<Ctrl+T>uruchamia rejestrator czasu pracy
<Ctrl+L>oznacza dokument jako nie do księgowania (na liście faktur)
<Ctrl+K>dodaje dekret oraz przechodzi do zakładki Księgowość kontowa [dla Insert GT]
<Ctrl+P>w oknie faktury pobiera informacje o pozycjach na fakturze
<Ctrl+plus>w oknie podglądu faktury powiększa widok
<Ctrl+minus>w oknie podglądu faktury pomniejsza widok
<Ctrl+>w oknie podglądu faktury obraca widok w prawo
<Ctrl+>w oknie podglądu faktury obraca widok w lewo

Tabela do pobrania

Pobierz plik pdf z tabelą skrótów klawiszowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły