Wersja 5.13

Data aktualizacji: 05-07-2021

Zmiany ogólne

  1. Usprawnienia funkcji Planer (modyfikacje statusu, systemu przypomnień oraz filtrowania zadań).
  2. Dodanie nowych okien w panelu startowymGrafik kadry oraz Teczki klientów.
  3. Usunięcie z Grafiku informacji o deklaracjach ZUS i PIT4 i przeniesienie ich do narzędzia Grafik kadry.
  4. Usprawnienia integracji modułu Kancelaria z serwisem e-Nadawca.
  5. Dodanie przycisku Odśwież w zakładce Aktywność klienta w panelu startowym.

Zmiany dla użytkowników ERP Optima

  1. Aktualizacja do ERP Optima w wersji 2021.5.1.
  2. Moduł Kadry – przy wysyłce na panel online danych pracowników, dodanie informacji pt. Stanowisko.
  3. Dodanie funkcji przeszukiwania transakcji z danym kontrahentem wśród klientów biura – funkcja Wyszukaj transakcje.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły