Raport kadrowy

Funkcja Raport kadrowy jest narzędziem dla pracowników działu kadrowego, które pomaga w organizacji swoich zadań.

Aby uruchomić funkcję, kliknij a następnie zaloguj się do programu księgowego.

Tabela przedstawia listę firm, których opiekunem jest dany użytkownik. Jak ustawić opiekuna kadrowego klienta, zobacz tutaj.

grafik kadry tabela

W tabeli znajdują się następujące informacje:

 • Firma – nazwa firmy,
 • Użytkownik – opiekun kadrowy danej firmy,
 • Pobieranie nieobecności – informacja czy zostały pobrane z panelu online klienta nieobecności pracowników etatowych – jeśli zadanie wykonane kliknij czerwony krzyżyk, aby znak zmienił się na zielony ptaszek,
 • Pobieranie czasu pracy – informacja czy została pobrana z panelu online klienta ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie – jeśli zadanie wykonane kliknij czerwony krzyżyk, aby znak zmienił się na zielony ptaszek,
 • Listy płac – ilość przygotowanych list płac np. 1 z 2 informuje, że dana firma ma utworzone 2 listy płac z czego 1 jest przygotowana,
 • ZUS, PIT4, PPK – czy poszczególne deklaracje zostały przygotowane – żółte kółko oznacza, że deklaracja oczekuje na sporządzenie, zielony ptaszek oznacza, że deklaracja jest zamknięta i gotowa do wysyłki,
 • Informacja dla klienta, Wysłane – czy informacje o wysokości zobowiązań ZUS, PIT4, PPK zostały wysłane do klienta – jeśli zadanie wykonane kliknij czerwony krzyżyk, aby znak zmienił się na zielony ptaszek,
 • Raport GUS, PFRON – jeśli w teczkach klienta jest zaznaczone, że należy sporządzać dodatkowe raporty dla klienta, możesz oznaczyć ich wykonanie – po wykonaniu raportu kliknij czerwony krzyżyk, aby znak zmienił się na zielony ptaszek,
 • Notatka – miejsce do wpisania własnych dodatkowych uwag, notatka zapisuje się w tabeli w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli klikniesz dwukrotnie w linii danej firmy rozwiniesz dodatkową tabelę, w której znajdują się szczegóły:

 • zakładka Podatki – kwoty deklaracji i status ich wysłania do klienta poszczególnymi kanałami,
 • zakładka Listy płac – numer i status przygotowania poszczególnych list płac.
grafik kadry tabela podatki

grafik kadry tabela listy plac

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły