Aktualizacja klientów

Jeśli zmieniłeś dane klienta w programie księgowym, zaktualizuj ichd dane w Mobevo.

Aby to zrobić, zaznacz klienta na liście i wybierz przycisk aktualizuj klienta.

komunikat aktualizacja klienta

Wybierz Tak, aby zaktualizować dane klienta.

Jeśli masz w bazie dwóch klientów z różnymi nazwami, ale z takim samym NIPem, możesz dodać osobny katalog do skanowania faktur, wtedy wybierz przycisk Nie.

Jeśli chcesz zaktualizować kilku klientów wybierz aktualizuj wybranych klientow.

Po zakończonym procesie pojawi się komunikat.

komunikat koniec aktualizacji

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły