Inne funkcje w teczkach klientów

Przypisz użytkownika

Przypisanie użytkownika do klienta powoduje, że dany klient pojawia się na wykresie w panelu startowym.

Jeśli nie przypisałeś użytkownika do klienta w momencie dodawania go do Mobevo, możesz to zrobić na liście.

Wybierz klientów i zaznacz ich na liście, a następnie kliknij przypisz użytkownika.

Wybierz użytkownika z listy i kliknij przycisk zatwierdz.

Eksport do Excel

Eksport listy klientów do pliku XLS pozwala kontrolować poprawność i kompletność danych klientów, oraz pobrać informacje o folderach skanów klientów.

Plik XLS możesz otworzyć programami takimi jak:

  • OpenOffice Calc,
  • Microsoft Office Excel.

Aby wyeksportować dane klientów, wybierz przycisk excel. Wskaż lokalizację, gdzie zapisać plik i kliknij przycisk zapisz mały. Otwórz plik i pracuj z danymi.

Usuwanie klienta

Funkcja usuwania klienta jest dostępna tylko dla użytkownika Administrator.

UWAGA!

Nie można usunąć klienta, którego jakiekolwiek faktury zostały przetworzone (zapisane do bazy).

Aby usunąć klienta, zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk usuń klienta.

Aktualizuj login z FK

Funkcja Aktualizuj login z FK jest dostępna tylko dla użytkownika Administrator.

Aby zaktualizować login klienta w programie finansowo księgowym, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk aktualizuj login z fk. Po zalogowaniu się do programu finansowo księgowego podajemy nową nazwę i zatwierdzamy przyciskiem przycisk zatwierdz.

Aktualizuj folder dokumentów

Funkcja Aktualizuj folder dokumentów jest dostępna tylko dla użytkownika Administrator.

UWAGA!

Operacja jest możliwa do przeprowadzenia, jeśli klient ma ustawiony folder z dokumentami.

Aby zaktualizować folder z dokumentami danego klienta, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk aktualizuj folder dokumentów. Następnie wybrać nowy folder.

Zmień folder skanów

Funkcja Zmień folder skanów jest dostępna tylko dla użytkownika Administrator.

Aby zmienić folder przechowywania skanów, zaznacz klienta na liście i kliknij przycisk zmień folder skanów. Następnie wybierz nowy folder i kliknij przycisk zatwierdz.

Powiąż z klientem biura

Powiązanie klienta z bazy z klientem biura rachunkowego pozwala na prawidłowe działanie modułu Windykacja.

Aby powiązać klienta, kliknij powiąż z klientem biura.

Wybierz klienta z listy i kliknij przycisk zatwierdz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły