Dodawanie klienta

Dodanie klienta do Teczek klientów jest niezbędne, aby móc przetwarzać dokumenty danej firmy.

Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk przycisk dodaj klienta. Po zalogowaniu się do programu księgowego, otworzy się okno importu klientów.

UWAGA!

Raz dodanego klienta, na którym zostały przeprowadzone operacje np. zostały zatwierdzone faktury, nie można usunąć.

dodaj klientów

Wybierz kilku lub wszystkich klientów z listy zaznaczając kratkę z lewej strony. Domyślnie u wszystkich klientów jest dodawana opcja skanowania dokumentów sprzedaży. Jeśli nie planujesz skanować dokumentów sprzedaży, możesz odznaczyć kratkę w kolumnie Skanuj sprzedaż przy danym kliencie.

Następnie wybierz użytkownika (księgową/księgowego), który jest opiekunem tych klientów. Nie jest konieczne przypisanie użytkownika na tym etapie. Możesz to zrobić później z poziomu listy klientów.

Zaznacz opcję Dodaj klientów bez numerów NIP, jeśli chcesz dodać tego rodzaju klientów.

Kliknij przycisk rozpocznij import, aby rozpocząć operację dodawania klientów. Postęp importu będzie widoczny w oknie Zdarzenia. Po zakończeniu zamknij okno.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły