Dodawanie dokumentów – wczytywanie plików

Dzięki tej funkcji możesz wczytać gotowe plików faktur, które np. otrzymałeś na dysku przenośnym lub otrzymałeś od klienta pocztą elektroniczną.

Wybierz funkcję Wczytaj pliki faktur. Następnie wybierz jedną z opcji:

  • Faktury jednostronicowe – jeśli chcesz wczytać tylko faktury jednostronicowe. Możesz wczytać jeden plik, który będzie zawierał kilka faktur jednostronicowych lub kilka plików z pojedynczymi fakturami. Niezależnie od tego ile plików wczytasz i ile każdy plik będzie miał stron, każda strona w każdym pliku zostanie potraktowana przez program jako oddzielna faktura.
  • Faktury wielostronicowe – jeśli chcesz wczytać faktury wielostronicowe lub jednostronicowe zapisane każda w osobnym pliku. Możesz wczytać wiele plików, ale każdy plik może zawierać tylko jedną fakturę. Każdy plik wczytany tą opcją zostanie potraktowany jako osobna faktura.
  • Faktury pisane ręcznie – jeśli chcesz wczytać faktury pisane ręcznie. Pismo odręczne nie jest rozpoznawane przez moduł OCR, jednak nie należy pomijać tego typu faktur w skanowaniu lub wczytywaniu, aby tworzone elektroniczne archiwum dokumentów było kompletne. Z reguły program bezbłędnie rozpoznaje dane z pieczątki firmowej jeśli zostanie umieszczona na takiej fakturze.

Następnie wybierz opcje Faktury zakupu lub Faktury sprzedaży, kliknij Dodaj pliki i wskaż lokalizację plików.

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia przetworzonych dokumentów pomiędzy rejestrami. Jeśli wczytasz fakturę sprzedaży do rejestru zakupu lub odwrotnie, będziesz musiał ją usunąć i wczytać ponownie.

Na zakończenie kliknij przycisk przycisk start skany.

Po tej operacji pliki zostaną zapisane do folderu ze skanami danego klienta, gdzie będą oczekiwać na przetworzenie przez moduł OCR.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły