Faktury sprzedaży

Aby móc skanować faktury sprzedaży i opcja wyboru rejestru była aktywna, klient w swoim folderze ze skanami musi mieć utworzony podfolder Sale. Jeśli przy imporcie klienta do Mobevo z programu księgowego, nie zaznaczyłeś opcji Skanuj sprzedaż, możesz to zrobić w zakładce Biuro/Teczki klientów.
Wejdź do zakładki i wyszukaj klienta. Kliknij dwa razy w linii lub użyj <Enter>. Przejdź do zakładki Użytkowe.

Zaznacz kratkę Katalog faktur sprzedażowych i potwierdź ustawienia przyciskiem przycisk zapisz prostokat.

Pamiętaj, żeby przy skanowaniu lub wczytywaniu gotowych plików wybrać odpowiedni rejestr. Jak skanować czytaj tutaj. Jak wczytać gotowe pliki czytaj tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły