Logowanie do klienta

Aby rozpocząć pracę z fakturami klienta, wybierz Zaloguj do klienta.

W zakładce Ogólne uzupełnij swój login do programu księgowego oraz hasło, wybierz Firmę (dostępne są tylko firmy/klienci zaimportowani wcześniej z programu księgowego, jak dodać klientów, czytaj tutaj). Opcjonalnie wybierz odpowiednie moduły programu księgowego.

W zakładce Filtry możesz:

  • zmienić zakres dat pobieranych dokumentów (domyślnie program pobiera dokumenty z ostatnich 2 tygodni),
  • ustawić typ pobieranych dokumentów (Zakup lub Sprzedaż),
  • zaznaczyć jeśli chcesz pracować tylko z dokumentami pozostającymi do zatwierdzenia, a pominąć te które już zostały zatwierdzone,
  • wybrać inny okres roboczy (domyślnie podstawia się poprzedni miesiąc kalendarzowy). W przypadku, gdy wśród zatwierdzanych dokumentów znajdzie się faktura z innego miesiąca niż wybrany okres roboczy, pojawi się ostrzeżenie przed zapisem takiej faktury.
  • wybrać opcje przyśpieszonego wprowadzania, która pozwala przy nawigacji z poziomu klawiatury klawiszem <Tab> pomijać niektóre pola,
  • wybrać opcje odwzorowania kategorii, która pozwala odwzorowywać kategorie z programu księgowego,
  • włączyć Tryb poprawiania faktur, który pozwala poprawiać faktury bez zapisu do bazy programu księgowego (więcej na ten temat, czytaj tutaj).

Następnie po ustawieniu wybranych parametrów kliknij przycisk zaloguj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły