Skanowanie faktur wielostronicowych

Faktury wielostronicowe można skanować korzystając opcji skanowania z parametrem ilości stron.

Skanowanie z parametrem ilości stron

Aby poprawnie zeskanować fakturę wielostronicową bez użycia separatorów, po otworzeniu okna skanowania w sekcji Skanowanie należy ustawić odpowiednią ilość stron skanowanych faktur.

Następnie należy umieścić faktury z podaną ilością stron w podajniku i kliknąć Skanuj.

Operację można powtórzyć kilka razy, aby zeskanować wszystkie wielostronne faktury. Na zakończenie kliknij przycisk Zatwierdź.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły