Wersja 5.8

Data aktualizacji: 23-11-2020

Zmiany ogólne

 1. Dodanie funkcji konwersji wyciągów bankowych do formatu MT940 z pliku pobranego z serwisu bankowego lub ze skanu w formacie PDF. Przeczytaj więcej.
 2. Wprowadzenie obowiązku uzupełniania niektórych pól w Teczkach klienta (adres e-mail, nr telefonu, księgowość opiekun, płatność klienta). Jeśli pola nie są uzupełnione, system nie pozwoli zalogować się do Skany. Zmiana ma na celu wyeliminowanie niektórych błędów, które się pojawiały w programie. Przeczytaj więcej.
 3. Dodanie rejestratora czasu pracy (RCP). Przeczytaj więcej.
 4. Wprowadzenie osobnych instalacji programu dla stanowiska oraz dla serwera – zobacz tutaj.
 5. Dodanie opcji wymagania generowania potwierdzeń odbioru dokumentów – System->Konfiguracja->Użytkowe->Pozostałe.
 6. Automatyczne tworzenie katalogu sprzedaży przy dodawaniu nowego klienta.
 7. Dodanie historii opiekunów klienta Biuro->Teczki klientów->Klient->Użytkowe.
 8. Dodanie funkcji NotatkaBiuro->Teczki klientów->Klient->Notatka.
 9. W momencie weryfikacji faktury po rozczytaniu przez OCR, podświetli się pole z informacją, która jest sprawdzana – dotyczy pola NIP oraz Dokument (numer faktury) – zobacz tutaj.
 10. W funkcji Administrowanie OCR dodano informację o ilości błędów przetwarzania dokumentów.
 11. Dodanie nowych skrótów klawiszowych – tabela.
 12. Zmiany w panelu skanowania faktur. Przeczytaj więcej.
 13. Poprawiono wysyłkę informacji na panel online klienta dot. podatku ryczałtowego.
 14. Dodanie funkcji wysyłki powiadomień do użytkowników. Przeczytaj więcej.
 15. Ułatwiono samodzielne poszukiwanie informacji o funkcjach programu. Przeczytaj więcej.

Zmiany dla użytkowników ERP Optima

 1. Aktualizacja do wersji 2021.0.1.
 2. Dodanie możliwości nadania kodu GTU przy zatwierdzaniu faktury.
 3. Dodanie funkcji Raport wysyłek. Przeczytaj więcej.

Zmiany dla użytkowników Insert GT

 1. Poprawiono błędne wyświetlanie daty dokumentu na liście faktur.
 2. Dodanie możliwości nadania kodów GTU przy zatwierdzaniu faktury.

Zmiany dla użytkowników Sage

 1. Aktualizacja do wersji 2021.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły